Ustadz Menjawab
Jadwal Shalat
Kota : Jakarta
Minggu, 22 Juli 2018
Al-Ahad, 10 Dzul Qa'dah 1439
Imsak : WIB
Subuh : WIB
Terbit : WIB
Dzuhur : WIB
Ashar : WIB
Maghrib : WIB
Isya : WIB
Agenda
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 29/12/2017
  Jam :
  11:30 WIB
  Khatib :
  Drs. H. Mahfud Shodar, M.Ag
  Khutbah :
  Evaluasi Diri di Tahun Masehi
  Imam :
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 22/12/2017
  Jam :
  11:40 WIB
  Khatib :
  Drs.KH. Ilhamullah Sumarkan, MAg
  Khutbah :
  Konsep Membuka Pintu Keberkahan Keluarga
  Imam :
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 15/12/2017
  Jam :
  11:30 WIB
  Khatib :
  Prof. Dr. H.M. Abdul Haris, MA
  Khutbah :
  Jalan Menuju Ma'rifat Billah
  Imam :
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 08/12/2017
  Jam :
  11:30 WIB
  Khatib :
  KH. Abdurrahman Nafis, Lc
  Khutbah :
  Tanda Tanda diterimanya Suatu Amal Ibadah
  Imam :
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 01/12/2017
  Jam :
  11:30 WIB
  Khatib :
  Prof Dr.H. Ahmad Faishol Haq, M.Ag
  Khutbah :
  Hakekat Bersholawat
  Imam :
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Rabu, 01/08/2018
  Jam :
  10:00 WIB
  Nara Sumber :
  Prof. Mukhtarudin Nasyima
  Tema :
  Taklim Rabu
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Senin, 30/07/2018
  Jam :
  09:00 WIB
  Nara Sumber :
  Dr. H. Zahruddin Sulthani
  Tema :
  Tafsir Senin
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 27/07/2018
  Jam :
  08:00 WIB
  Nara Sumber :
  H. Memed Sururi
  Tema :
  Tafsir
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Rabu, 25/07/2018
  Jam :
  10:00 WIB
  Nara Sumber :
  Prof. Mukhtarudin Nasyima
  Tema :
  Taklim Rabu
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Senin, 23/07/2018
  Jam :
  08:00 WIB
  Nara Sumber :
  Dr. H. Zahruddin Sulthani
  Tema :
  Tafsir Senin
Qur'an
Player

JUZ

Tafsir Al-Qur'an

Nama Surah
No. Nama Surah
(Latin)
Nama Surah
(Arab)
Arti SurahJumlah
Ayat
Tipe
Surah
1 Al-Faatihah الفاتحة Pembukaan 7 Mekkah
2 Al-Baqarah البقرة Sapi Betina 286 Madinah
3 'Ali 'Imran آل عمران Keluarga 'Imran 200 Madinah
4 An-Nisaaa النساء Wanita 176 Madinah
5 Al-Maa'ida المائدة Hidangan 120 Madinah
6 Al-An'aam الأنعام Binatang Ternak 165 Mekkah
7 Al-A'raaf الأعراف Tempat Tertinggi 206 Mekkah
8 Al-Anfaal الأنفال Harta Rampasan Perang 75 Madinah
9 At-Taubah التوبة Pengampunan 129 Madinah
10 Yunus يونس Nabi Yunus AS 109 Mekkah
11 Hud هود Nabi Hud AS 123 Mekkah
12 Yusuf يوسف Nabi Yusuf AS 111 Mekkah
13 Ar-Ra'd الرعد Guntur 43 Madinah
14 Ibrahim ابراهيم Ibrahim 52 Mekkah
15 Al-Hijr الحجر Al-Hijr 99 Mekkah
16 An-Nahl النحل Lebar 128 Mekkah
17 Al-Israa الإسراء Memperjalankan di Malam Hari 111 Mekkah
18 Al-Kahfi الكهف Goa 110 Mekkah
19 Maryam مريم Maryam 98 Mekkah
20 Thahaa طه Thahaa 135 Mekkah
21 Al-Anbiyaa' الأنبياء Nabi-Nabi 112 Mekkah
22 Al-Hajj الحج Haji 78 Madinah
23 Al-Mu'minuun المؤمنون Orang-orang yang Beriman 118 Mekkah
24 An-Nuur النور Cahaya 64 Madinah
25 Al-Furqaan الفرقان Pembeda 77 Mekkah
26 Ash-Shu'araa الشعراء Para Penyair 227 Mekkah
27 An-Naml النمل Semut 93 Mekkah
28 Al-Qashash القصص Cerita 88 Mekkah
29 Al-Ankabuut العنكبوت Laba-laba 69 Mekkah
30 Ar-Ruum الروم Bangsa Roma 60 Mekkah
31 Luqman لقمان Luqman 34 Mekkah
32 As-Sajdah السجدة Sujud 30 Mekkah
33 Al-Ahzaab الأحزاب Golongan yang Bersekutu 73 Madinah
34 Saba' سبإ Kaum Saba' 54 Mekkah
35 Faathir فاطر Pencipta 45 Mekkah
36 Yaasiin يس Yaasiin 83 Mekkah
37 Ash-Shaaffaat الصافات Yang ber shaf-shaf 182 Mekkah
38 Shaad ص Shaad 88 Mekkah
39 Az-Zumar الزمر Rombongan-rombongan 75 Mekkah
40 Al-Mu'min غافر Orang yang Beriman 85 Mekkah
41 Fushshilat فصلت Yang di Jelaskan 54 Mekkah
42 Asy-Syuura الشورى Musyawarah 53 Mekkah
43 Az-Zukhruf الزخرف Perhiasan 89 Mekkah
44 Ad-Dukhaan الدخان Kabut 59 Mekkah
45 Al-Jaatzhiya الجاثية Yang berlutut 37 Mekkah
46 Al-Ahqaaf الأحقاف Bukit-bukit Pasir 35 Mekkah
47 Muhammad محمد Muhammad 38 Madinah
48 Al-Fat-h الفتح Kemenangan 29 Madinah
49 Al-Hujuraat الحجرات Kamar-kamar 18 Madinah
50 Qaaf ق Qaaf 45 Mekkah
51 Adz-Dzaariyaat الذاريات Angin yang Menerbangkan 60 Mekkah
52 Ath-Thuur الطور Bukit 49 Mekkah
53 An-Najm النجم Bintang 62 Mekkah
54 Al-Qamar القمر Bulan 55 Mekkah
55 Ar-Rahmaan الرحمن Yang Maha Pemurah 78 Madinah
56 Al-Waaqi'ah الواقعة Kiamat 96 Mekkah
57 Al-Hadiid الحديد Besi 29 Madinah
58 Al-Mujaadilah المجادلة Wanita Yang Mengajukan Gugatan 22 Madinah
59 Al-Hasyr الحشر Pengusiran 24 Madinah
60 Al-Mumtahanah الممتحنة Wanita yang di Uji 13 Madinah
61 Ash-Shaff الصف Barisan 14 Madinah
62 Al-Jumu'ah الجمعة Hari Jum'at 11 Madinah
63 Al-Munaafiquun المنافقون Orang-orang Munafik 11 Madinah
64 At-Taghaabun التغابن Mutual Disillusion 18 Madinah
65 At-Talaaq الطلاق Divorce 12 Madinah
66 At-Tahrim التحريم The Prohibition 12 Madinah
67 Al-Mulk الملك The Sovereignty 30 Mekkah
68 Al-Qalam القلم The Pen 52 Mekkah
69 Al-Haaqqa الحاقة The Reality 52 Mekkah
70 Al-Ma'aarij المعارج The Ascending Stairways 44 Mekkah
71 Nooh نوح Noah 28 Mekkah
72 Al-Jinn الجن The Jinn 28 Mekkah
73 Al-Muzzammil المزمل The Enshrouded One 20 Mekkah
74 Al-Muddaththir المدثر The Cloaked One 56 Mekkah
75 Al-Qiyaama القيامة The Resurrection 40 Mekkah
76 Al-Insaan الانسان Man 31 Madinah
77 Al-Mursalaat المرسلات The Emissaries 50 Mekkah
78 An-Naba النبإ The Announcement 40 Mekkah
79 An-Naazi'aat النازعات Those who drag forth 46 Mekkah
80 Abasa عبس He frowned 42 Mekkah
81 At-Takwir التكوير The Overthrowing 29 Mekkah
82 Al-Infitaar الإنفطار The Cleaving 19 Mekkah
83 Al-Mutaffifin المطففين Defrauding 36 Mekkah
84 Al-Inshiqaaq الإنشقاق The Splitting Open 25 Mekkah
85 Al-Burooj البروج The Constellations 22 Mekkah
86 At-Taariq الطارق The Morning Star 17 Mekkah
87 Al-A'laa الأعلى The Most High 19 Mekkah
88 Al-Ghaashiya الغاشية The Overwhelming 26 Mekkah
89 Al-Fajr الفجر The Dawn 30 Mekkah
90 Al-Balad البلد The City 20 Mekkah
91 Ash-Shams الشمس The Sun 15 Mekkah
92 Al-Lail الليل The Night 21 Mekkah
93 Ad-Dhuhaa الضحى The Morning Hours 11 Mekkah
94 Ash-Sharh الشرح The Consolation 8 Mekkah
95 At-Tin التين The Fig 8 Mekkah
96 Al-Alaq العلق The Clot 19 Mekkah
97 Al-Qadr القدر The Power, Fate 5 Mekkah
98 Al-Bayyina البينة The Evidence 8 Madinah
99 Az-Zalzala الزلزلة The Earthquake 8 Madinah
100 Al-Aadiyaat العاديات The Chargers 11 Mekkah
101 Al-Qaari'a القارعة The Calamity 11 Mekkah
102 At-Takaathur التكاثر Competition 8 Mekkah
103 Al-Asr العصر The Declining Day, Epoch 3 Mekkah
104 Al-Humaza الهمزة The Traducer 9 Mekkah
105 Al-Fil الفيل The Elephant 5 Mekkah
106 Quraish قريش Quraysh 4 Mekkah
107 Al-Maa'un الماعون Almsgiving 7 Mekkah
108 Al-Kawthar الكوثر Abundance 3 Mekkah
109 Al-Kaafiroon الكافرون The Disbelievers 6 Mekkah
110 An-Nasr النصر Divine Support 3 Madinah
111 Al-Masad المسد The Palm Fibre 5 Mekkah
112 Al-Ikhlaas الإخلاص Sincerity 4 Mekkah
113 Al-Falaq الفلق The Dawn 5 Mekkah
114 An-Naas الناس Mankind 6 Mekkah