Ustadz Menjawab
Jadwal Shalat
Kota : Jakarta
Jumat, 17 Agustus 2018
Al-Jum'a, 6 Dzul Hijjah 1439
Imsak : WIB
Subuh : WIB
Terbit : WIB
Dzuhur : WIB
Ashar : WIB
Maghrib : WIB
Isya : WIB
Agenda
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 29/12/2017
  Jam :
  11:30 WIB
  Khatib :
  Drs. H. Mahfud Shodar, M.Ag
  Khutbah :
  Evaluasi Diri di Tahun Masehi
  Imam :
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 22/12/2017
  Jam :
  11:40 WIB
  Khatib :
  Drs.KH. Ilhamullah Sumarkan, MAg
  Khutbah :
  Konsep Membuka Pintu Keberkahan Keluarga
  Imam :
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 15/12/2017
  Jam :
  11:30 WIB
  Khatib :
  Prof. Dr. H.M. Abdul Haris, MA
  Khutbah :
  Jalan Menuju Ma'rifat Billah
  Imam :
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 08/12/2017
  Jam :
  11:30 WIB
  Khatib :
  KH. Abdurrahman Nafis, Lc
  Khutbah :
  Tanda Tanda diterimanya Suatu Amal Ibadah
  Imam :
 • Agenda Jum'at
  Masjid :
  Masjid Al-Akbar Surabaya
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 01/12/2017
  Jam :
  11:30 WIB
  Khatib :
  Prof Dr.H. Ahmad Faishol Haq, M.Ag
  Khutbah :
  Hakekat Bersholawat
  Imam :
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 31/08/2018
  Jam :
  08:00 WIB
  Nara Sumber :
  H. Memed Sururi
  Tema :
  Tafsir
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Rabu, 29/08/2018
  Jam :
  10:00 WIB
  Nara Sumber :
  Prof. Mukhtarudin Nasyima
  Tema :
  Taklim Rabu
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Senin, 27/08/2018
  Jam :
  09:00 WIB
  Nara Sumber :
  Dr. H. Zahruddin Sulthani
  Tema :
  Tafsir senin
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Jum'at, 24/08/2018
  Jam :
  08:00 WIB
  Nara Sumber :
  H. Memed Sururi
  Tema :
  Tafsir
 • Agenda Pengajian
  Masjid :
  Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
  Hari, Tanggal :
  Senin, 20/08/2018
  Jam :
  09:00 WIB
  Nara Sumber :
  Dr. H. Zahruddin Sulthani
  Tema :
  Tafsir senin
Qur'an
Player

JUZ

Tafsir Al-Qur'an

Nama Surah :
Al-Mujaadilah(المجادلة) - Wanita Yang Mengajukan Gugatan, 22 Ayat, Surah Madinah
1 (Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu) yakni seorang wanita yang melapor kepadamu, hai nabi (tentang suaminya) yang telah mengucapkan kata-kata zihar kepadanya. Suami wanita itu berkata kepadanya, “Kamu menurutku bagaikan punggung ibuku.” Lalu wanita itu menanyakan hal tersebut kepada Nabi saw., maka beliau menjawab bahwa dia haram atas suaminya. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di kalangan mereka, bahwa zihar itu akibatnya adalah perpisahan untuk selama-lamanya. Wanita yang dimaksud bernama Khaulah binti Tsa’labah, sedangkan suaminya bernama Aus bin Shamit (dan mengadukan halnya kepada Allah) yakni tentang keadaannya yang tidak mempunyai orang tua dan famili yang terdekat, serta keadaan ekonominya yang serba kekurangan, di samping itu ia menanggung beban anak-anaknya yang masih kecil-kecil; apabila anak-anaknya dibawa oleh suaminya, niscaya mereka akan tersia-sia dan tak terurus lagi keadaannya tetapi apabila anak-anak itu di bawah pemeliharaannya, niscaya mereka akan kelaparan. (Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua) dialog kamu berdua. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat) artinya Maha Mengetahui.
2 (Orang-orang yang menzihar) asal kata yazhzhahharuuna adalah yatazhahharuuna, kemudian huruf ta diidgamkan ke dalam huruf zha sehingga jadilah yazhzhahharuuna. Akan tetapi menurut suatu qiraat dibaca dengan memakai huruf alif diantara huruf zha dan ha, sehingga bacaannya menjadi yazhaaharuuna. Menurut qiraat lainnya dibaca seperti wazan yuqaatiluuna, yakni menjadi yuzhaahiruuna. Lafal yang sama pada ayat berikutnya berlaku pula ketentuan ini (istrinya di antara kalian, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita-wanita) lafal allaaiy dapat dibaca dengan memakai huruf ya dan dapat pula dibaca tanpa ya (yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka) dengan melakukan zihar itu (sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta). (Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun) kepada orang yang melakukan zihar dengan pembayaran kifarat.
3 (Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan) tentang zihar ini, seumpama dia bersikap berbeda dengan apa yang telah dikatakannya itu, yaitu dengan cara tetap memegang istri yang diziharnya. Sedangkan perbuatan ini jelas bertentangan dengan maksud tujuan daripada perkataan zihar, yaitu menggambarkan istri dengan sifat yang menjadikannya haram bagi dia (maka memerdekakan seorang budak) maksudnya wajib atasnya memerdekakan seorang budak (sebelum kedua suami istri itu bercampur) bersetubuh. (Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).
4 (Maka barang siapa yang tidak mendapatkan) budak (maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya, yakni sebelum keduanya bercampur kembali sebagai suami istri; untuk tiap-tiap orang miskin satu mudd makanan pokok negeri orang yang bersangkutan. Kesimpulan hukum ini berdasarkan pemahaman menyamakan pengertian yang mutlak dengan yang muqayyad. (Demikianlah) keringanan ini dengan memakai kifarat (supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah) yakni hukum-hukum tersebut (batasan-batasan Allah, dan bagi orang-orang yang ingkar) kepada batasanbatasan atau hukum-hukum Allah itu (azab yang sangat pedih) atau siksaan yang amat menyakitkan.
5 (Sesungguhnya orang-orang yang menentang) orang-orang yang melawan (Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan) mereka pasti akan memperoleh kehinaan (sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan) karena mereka menentang rasul-rasul mereka. (Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas) yang menunjukkan kebenaran Rasul. (Dan bagi orang-orang yang kafir) yang ingkar kepada ayat-ayat itu (ada azab yang menghinakan) yaitu siksaan yang membuat mereka hina.
6 (Pada hari ketika mereka semuanya dibangkitkan Allah lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu).
7 (Tidakkah kamu perhatikan) tidakkah kamu ketahui (bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya) yakni melalui ilmu-Nya. (Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu).
8 (Apakah tidak kamu perhatikan) apakah tidak kamu lihat (orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul) mereka adalah orang-orang Yahudi; Nabi saw. telah melarang mereka dari pembicaraan rahasia yang dahulu sering mereka lakukan. Pembicaraan rahasia mereka itu dalam rangka merencanakan tindakan sabotase terhadap kaum mukminin, dimaksud supaya mereka dapat menanamkan keraguan dalam hati kaum mukminin. (Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu) hai nabi (dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu) yaitu perkataan mereka, “As-Sammu ‘alaika,” yakni kematian atasmu. (Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, “Mengapa tidak) kenapa tidak (diturunkan azab atas kami oleh Allah disebabkan apa yang kita katakan itu?”) Yakni salam penghinaan yang kami katakan itu, kalau begitu dia bukanlah seorang nabi, sekalipun dia adalah nabi. (Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki Dan seburuk-buruk tempat kembali itu) adalah neraka Jahanam.
9 (Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul. Dan bicarakanlah tentang berbuat kebaikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kalian akan dikembalikan).
10 (Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu) yakni yang membicarakan berbuat dosa dan yang sejenisnya (adalah dari setan) melalui bujuk rayuannya (supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedangkan tiadalah) pembicaraan itu (dapat memberikan mudarat kepada mereka barang sedikit pun kecuali dengan izin Allah) atas kehendak-Nya (dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal).